ASOCIACIJA ŠIAULIŲ NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS
 

Jei dar nesate apie mus girdėję - malonu, kad užsukote iš arčiau susipažinti su mūsų nevyriausybine organizacija.


Kas mes esame?

  • MES -   Tai nuolat veikiantis, nepelno siekiantis, viešasis juridinis asmuo, savanoriška, formalizuota Šiaulių nevyriausybinių organizacijų partnerystes struktūra, atstovaujanti bendriems interesams ir apimanti visas galimas bendruomenės veiklos sritis. 
  • VIZIJA - ŠNVO  institucija , siekianti užtikrinti subalansuotą nevyriausybinių organizacijų ir viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimą bei ŠNVO interesų atstovavimą.
  • MISIJA - vienyti nevyriausybines organizacijas savų interesų atstovavimui ir NVO sektoriaus stiprinimui visuose lygiuose.


Mūsų tikslai: 

  •     ŠNVO sektoriaus (organizacijų) stiprinimas - informacijos sklaida, konsultavimas, mokymai, metodinės priemonės, duomenų bazės, įvairios konferencijos bei forumai
  •   ŠNVO koalicijų formavimas ir stiprinimas - ŠNVO koalicijų formavimas įvairiose viešosios politikos srityse, ŠNVO tinklo plėtra, ŠNVO atskaitomybės sistemos kūrimas
  •   ŠNVO ir vietos valdžios bendradarbiavimo stiprinimas - su NVO veikla susijusių įstatymų monitoringas (priežiūra), įstatymų projektų analizė ir pasiūlimų  rengimas bei teikimas LR Seimui bei LR Vyriausybei,  ŠNVO finansavimo sistemos tobulinimas  savivaldybių lygmenyje  , ŠNVO atstovavimo mechanizmo kūrimas
  •  ŠNVO išorinės aplinkos gerinimas - ŠNVO žinomumo visuomenėje didinimas, informacijos sklaida apie Lietuvos NVO sektorių šalies ir tarptautiniuose leidiniuose, ŠNVO sektoriaus teigiamo įvaizdžio kūrimas
  •  Savanorystės tradicijų plėtra - savanoriška darbą reglamentuojančio įstatymo teisinio vykdymo  inicijavimas, sąlygų, užtikrinančių savanoriško darbo atlikimą ir kompensavimo sistemą, visuomenės sąmoningumo ugdymas savanorystės tematika.

msviesa@gmail.com

 .